Хидравлични високоповдигачи

Хидравлични високоповдигачи

Индустриална техника

Хидравличните високоповдигачи са специализирани индустриални устройства, които използват хидравлична система за повдигане и носене на тежки товари на значителни височини. Тези високоповдигачи са предназначени за прецизно позициониране на товарите на високи нива и се използват в различни индустриални среди, включително производство, складове и строителство. Те се отличават с голяма товароносимост и висока стабилност при работа на височина. Хидравличните високоповдигачи предоставят операторите сигурен и ефективен начин за манипулиране с тежки предмети на височина, като същевременно осигуряват прецизност и контрол.

Технически спецификации
Товароподемност2500 кг
Височина на повдигане800 mm
Минимална височина вилици85 mm
Дължина вилици1170 mm
Ширина вилици160 mm
Обща височина повдигач1240 mm
Собствено тегло122 кг