Технически спецификации
Стъпка0 - 63.5
ДебелинаN/A - 47.6
Коефициент на радиусN/A - 1000mm